ZECHiK Systemy
 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE

EFRR

Innowacyjna gospodarka

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zmierzających do zdobycia nowej wiedzy technicznej niezbędnej do opanowania innowacyjnej technologii produkcji aDsorpcyjnego agregatu wody lodowej oraz zaprojektowanie, stworzenie prototypu i jego przetestowanie w ramach prac rozwojowych.

Idea nowego rozwiązania sprowadza się do wypełnienia, w pewnym stopniu zmodyfikowanej w stosunku do stanu obecnego, obudowy agregatu wieloma modułami zawierającymi adsorbent - silikażel, które w czasie pracy agregatu będą podlegały procesom adsorpcji i desorpcji. Nowa technologia zakłada zwiększenie stopnia wymiany ciepła, co znacznie zwiększy wydajność adsorbentu.