ZECHiK Systemy
 
 
 

Klimatyzacja precyzyjna

Serwerownie,high tech

Serwerownie stanowią pomieszczenia z grupy "High Technology". W takich pomieszczeniach w sposób ciągły muszą być utrzymane i kontrolowane szczególne i rygorystyczne parametry powietrza. Niezwykle ważne jest w nich ustalenie optymalnego rozkładu "hot aisle - cold aisle".

Nasz Dział Klimatyzacji Precyzyjnej wykonuje usługi na najwyższym poziomie:
Modernizacja systemów w istniejących serwerowniach:

 1.  Wymiana systemów klimatyzacyjnych na wydajniejsze.
 2.  Rozbudowa pracujących systemów klimatyzacyjnych.
 3.  Usprawnienie systemów nawiewu i rozdziału powietrza w pomieszczeniach.

W nowo budowanych serwerowniach i pomieszczeniach komputerowych:

 1.  Pomoc w rozplanowaniu serwerowni pod względem osiągnięcia jak najlepszego efektu chłodzenia.
 2.  Dobór optymalnego systemu chłodzenia.
 3.  Wybór odpowiedniego systemu rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu na podstawie rodzaju, rozmieszczenia i ciepła-emisyjności urządzeń technologicznych w projektowanym pomieszczeniu.
 4.  Profesjonalny montaż i uruchomienie. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny całodobowy.

Szpitale, clean rooms

Klimatyzacja sal chirurgicznych i pomieszczeń czystych
Firma Zechik realizuje zadania z dziedziny klimatyzacji pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych i pomieszczeń czystych. W tej dziedzinie, obok precyzyjnego utrzymania temperatury i wilgotności powietrza, szczególnie ważna jest czystość powietrza oraz prędkość jego przepływu przy jednocześnie wysokim udziale powietrza świeżego.
Zarówno dla sal chirurgicznych, jak i pomieszczeń czystych oferujemy rozwiązania, które są zaprojektowane i wykonane zgodnie z najnowszymi wymaganiami europejskimi i światowymi. Nasze systemy spełniają najbardziej rygorystyczne normy, do których zalicza się:

 • duży udział powietrza świeżego - nawet do 100%
 • bardzo dokładna filtracja H12-H14
 • dokładna kontrola przepływu powietrza
 • przepływ laminarny lub turbulentny
 • wyjątkowa precyzja utrzymania parametrów temperatury i wilgotności
 • bardzo szybki czas uzyskania wymaganych parametrów powietrza od włączenia systemu
 • system chłodzenia; bezpośrednie odparowanie lub woda lodowa
 • odzysk ciepła przy instalacjach z dużym udziałem powietrza świeżego
 • wysoka szczelność urządzeń i instalacji
 • duże bezpieczeństwo pracy systemu