ZECHiK Systemy
 
 
 

Skojarzone systemy, Trigeneracja

Informacje podstawowe

Skojarzone systemy trigeneracyjne pozwalają na jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, energii cieplnej i energii chłodu wykorzystując jedno źródło energii pierwotnej. Dzięki możliwości utylizacji ciepła odpadowego są ekonomiczne w użytkowaniu jak i przyjazne dla środowiska.  
  Skojarzone systemy trigeneracyjne charakteryzują się dużą elastycznością projektowo-konstrukcyjną. W zależności od potrzeb budowane są w oparciu o:

 • różne typy silników (gazowe, Diesla)
 • różne typy paliw (gaz ziemny, wysypisk owy, kopalniany, odpadowy, LPG, biogaz, olej napędowy…)
 • różne typy agregatów (ADsorpcyjne, absorpcyjne bromolitowe, absorpcyjne amoniakalne, sprężarkowe)
 • różne typy źródeł ciepła zasilające agregaty, w tym energia naturalna i ciepło odpadowe
 • różne typy zabudowy (stacjonarna, mobilna)

Dzięki temu systemy te mogą zostać wdrożone w wielu różnych typach obiektów. Zapewniają efektywne zagospodarowanie wytworzonej energii cieplnej przez cały rok (również w trybie 24h na dobę), a co za tym idzie uzyskanie wymiernych oszczędności.

Uniwersalne zastosowanie

Skojarzone systemy trigeneracyjne są atrakcyjną alternatywą wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na energię elektryczną, cieplną i energię chłodu.
Elastyczność w doborze rozwiązań powoduje, że inwestycja jest ekonomicznie uzasadniona  bez względu na wielkość, typ oraz przeznaczenie obiektu.
  Skojarzone systemy trigeneracyjne można z powodzeniem zaimplementować w dużych obiektach o specjalnym przeznaczeniu:

 • zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych
 • obiektach tj. rafinerie, kopalnie, elektrownie, stacje paliw…
 • obiektach tj. lotniska, dworce
 • obiektach i pomieszczeniach magazynowych
 • szpitalach i obiektach medycznych (sale operacyjne, sale zabiegowe…)
 • obiektach technologicznych (serwerownie, UPS, data center…)
 • obiektach telekomunikacyjnych
 • wydzielonych obszarach miejskich (system łączący kilka budynków).

Skojarzone systemy trigeneracyjne mogą być również skalowane do potrzeb bardziej typowych budynków:

 • obiektów administracji rządowej
 • obiektów użyteczności publicznej
 • obiektów biurowych
 • obiektów usługowych
 • centrów handlowych i konferencyjnych
 • sklepów wielkopowierzchniowych
 • hoteli, restauracji, obiektów wellness
 • budynków mieszkalnych

Wymierne korzyści

Skojarzone systemy trigeneracyjne dają przede wszystkim wymierne korzyści ekonomiczne - również po uwzględnieniu niezbędnego poziomu nakładów inwestycyjnych.
Istotną optymalizację kosztów eksploatacji obiektu i działalności operacyjnej można osiągnąć poprzez:

 • zmniejszenie zużycia paliwa pierwotnego przy osiągnięciu tych samych efektów energetycznych
 • redukcję bieżących kosztów eksploatacji obiektu
 • redukcję bieżących kosztów obsługi systemu (nadzór, utrzymanie, serwis)
 • wykorzystanie ciepła odpadowego
 • równoczesną produkcję ciepła i chłodu
 • stabilne i niezależne źródło zaopatrzenia w energię
 • redukcję strat spowodowanych przerwami w dostawie energii
 • redukcję strat spowodowanych przesyłem energii
 • sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej do sieci
 • nawet do 50% w porównaniu do ilości paliwa niezbędnej przy korzystaniu z 3 niezależnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i chłodu.

Ponadto inwestor zyskuje znaczne korzyści wizerunkowe poprzez:

 • podniesienie standardu obiektu
 • podniesienie komfortu użytkowania budynku
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji
 • wykorzystywanie proekologicznych rozwiązań przyjaznych dla lokalnej społeczności
 • inwestycję zgodną z duchem międzynarodowych proekologicznych dyrektyw i standardów

Zechik – optymalny zwrot z inwestycji

Skojarzone systemy trigeneracyjne są wysoce elastycznym rozwiązaniem, które można efektywnie zaprojektować zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta.
Szeroka gama urządzeń jak i wiele konfiguracji układu powoduje, że każdy system charakteryzować będzie inna wydajność oraz inne nakłady inwestycyjne. Ostateczny kształt każdego systemu uzyskuje się w wyniku przeprowadzenia szczegółowej analizy efektywności energetycznej i ekonomicznej projektu.
Wybór optymalnego rozwiązania spełniającego konkretne wymagania jest czasochłonnym, skomplikowanym procesem. Ogromna wiedza i wieloletnie doświadczenie naszego zespołu projektowego pozwalają nam dobrać najbardziej odpowiednie urządzenia oraz zaprojektować system spełniający specyficzne wymagania z uwzględnieniem najnowszej wiedzy technologicznej oraz wysokiej efektywności ekonomicznej.