ZECHiK Serwis
 
 
 

Branża medyczna

Poniżej wybrane realizacje:

 

Szpital Grochowski w Warszawie

Szpital Polski w Sztumie - Centrum Kardiologiczno- Angiologiczne

ZOZ w Proszowicach - Trakt Zespołu Porodowego

Powiatowy Szpital w Starachowicach - Centrum Kardiologiczno- Angiologicznym

NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie

Szpital Zakonu Bonifratrów św.Jana Grandego w Krakowie:

  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Angiologii
  • Pomieszczeniu tomografu
  • Pomieszczenia Pracowni Ednowaskularnej
  • Bloki operacyjne Szpitala

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Oddział Neurologii

Szpital w Głogowie

NZOZ Szpital na Siemiradzkiego w Krakowie

Polsko-Amerykańska Klinika Chorób Serca w Starachowicach

ŚOW NFZ - Budynek biurowy w Katowicach

Centrum Onkologii w Krakowie

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

Szpital Narutowicza w Krakowie

Centrum Ratownictwa Gliwice ul.Bolesława śmiałego 2B

Szpital Miejski w Starachowicach - Pomieszczenia kliniki hemodynamiki

Centrum Onkologii w Gliwicach

Teresa Fryda -Laboratorium Medyczne

Centrum Onkologii w Gliwicach- Insytut Onkologii oraz Zaklad Radiodiagnostyki

Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w Katowicach

Ośrodek Chirurgii Plastycznej w Warszawie

Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Enel-Med. S.A. :

  • Centrum Teleradiologi
  • Intytut Medycyny WSI w Lublinie
  • Szpital Powiatowy im.Edmunda Biernackiego w Mielcu
  • Blue City w Warszawie

Garnizowa Przychodnia Lekarska Samodzielny Zakład opieki Zdrowotnej w Modlinie

Colfarm S.A. - Rozbudowa Zakładów Farmaceutycznych o halę magazynową wraz z częścią socjalno-biurową i częścia techniczną oraz infrastrukturą techniczną