ZECHiK Serwis
 
 
 

Edukacyjne

Poniżej wybrane realizacje:

 

Instytut Lotnictwa w Warszawie

 • Budynek TB
 • Budynek Mn-2
 • Budynek H2
 • Budynek H4
 • Budydek Mn
 • Budynek C I piętro
 • Budynek P
 • Budynek D
 • Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

 • Collegium Wroblewskiego
 • Collegium Maius
 • Collegium Broscianum
 • ul.Czapskich 4
 • Centrum Inowacji,Tranferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Chemii
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa CM

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny -Wydział Farmacji

Warszawska Przestrzeń Technologiczna-Centrum Przedsiębiorczości

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Wydział Leśny

Gimnazjum w Kamionkach

Wyższa Szkoła techniczna w Katowicach

Przedszkole przy ul. Turmonckiej i przy ul. Hieronima w Warszawie

Przedszkole w Lipsku

Zespół Szkół Plastycznych

Politechnika Opolska

Politechnika Śląska

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum wraz z halą sportową w miejscowości Rusiniec, gmina Nadarzyn

Centrum kulturalno-artystyczne w Kozienicach