ZECHiK Serwis
 
 
 

ZECHiK Serwis

WSPARCIE I SERWIS TECHNICZNY

Oferujemy ekspercki poziom wsparcia i serwisu technicznego w zakresie  klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa i ogrzewania i systemów skojarzonych . Zapewniamy:

 • wsparcie 24 h na dobę 365 dni w roku na terenie całego kraju
 • szybki czas reakcji na zgłoszenie (nawet do 1 godziny)
 • okresowe wizyty serwisowe  (cotygodniowe, miesięczne, kwartalne, inne)

Lokalizacja i współpraca partnerska:

 • 4 oddziały:  Warszawa, Kraków, Katowice, Starachowice
 • stała współpraca z Zechik Systemy, Zechik Urządzenia
 • stała współpraca ze specjalistycznymi firmami partnerskimi i producentami urządzeń

ZAKRES USŁUG

Usługi podstawowe

 • konserwacja
 • czynności ruchowe
 • pomiary i przeglądy okresowe
 • naprawy awaryjne
 • dostawa materiałów eksploatacyjnych
 • dostawa podzespołów i części zamiennych
 • wsparcie w zakresie planowania remontów i modernizacji
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej
 • gospodarka odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi
 • nadzór nad systemami automatycznego monitoringu obiektu
 • ocena efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych 
 • inspekcja, czyszczenie oraz dezynfekcja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

Usługi dodatkowe

 • pomiary i regulacja przepływu powietrza
 • pomiary i regulacja przepływu w instalacjach wody lodowej
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji
 • kontrola szczelności urządzeń chłodniczych

 

TYPY OBSŁUGIWANYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH

Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne

 • klimatyzacja technologiczna:
 • pomieszczeń technicznych (szafy klimatyzacji precyzyjnej i klimatyzatory precyzyjne)
 • pomieszczeń o wysokiej gęstości obciążenia cieplnego
 • klimatyzacja i wentylacja clean-room’ów (szafy i centrale klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym)
 • klimatyzacja i wentylacja specjalistyczna (centrale wentylacyjno –klimatyzacyjne)
 • klimatyzacja i wentylacja komfortu
 • klimatyzacja typu split, multi split, systemy vrf, centrale wentylacyjne
 • pompy ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze
 • Instalacje chłodnicze
 • agregaty wody lodowej
 • agregaty wody lodowej z free-coolingiem
 • agregaty sprężarkowe – skraplające
 • systemy chłodnicze oparte o klimakonwektory
 • systemy chłodnicze oparte o belki chłodzące
 • rozbudowane stacje i instalacje chłodnicze

 

Skojarzone systemy trójgeneracyjne

 • systemy skojarzone w oparciu o chłodziarki  ADsorpcyjne i absorpcyjne (bromolitowe, amoniakalne), sprężarkowe
 • systemy skojarzone na bazie silników gazowych i silników Diesla
 • systemy skojarzone w zabudowie stacjonarnej i mobilnej
 • systemy skojarzone w zastosowaniach przemysłowych, ciepłowniczych i użytkowych

 

TYPY OBSŁUGIWANYCH OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ

 • Obiekty technologiczne (serwerownie, UPS, Data Center…)
 • Obiekty telekomunikacyjne
 • Szpitale i obiekty medyczne (sale operacyjne, sale zabiegowe…)
 • Zakłady przemysłowe, hale produkcyjne
 • Obiekty o specjalnym przeznaczeniu (kopalnie, elektrownie, stacje paliw…)
 • Obiekty i pomieszczenia magazynowe
 • Obiekty administracji rządowej i użyteczności publicznej
 • Obiektów usługowe (sklepy wielkopowierzchniowe, centra handlowe)
 • Obiekty biurowe, hotele
 • Budynki mieszkalne

ZESPÓŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO

Kwalifikacje
Jesteśmy zespołem inżynierów, którzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc szkoleniach technicznych i produktowych oraz w międzynarodowych i krajowych sympozjach tematycznych.  Dzięki temu możemy wykonywać usługi zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną oraz aktualnie obowiązującymi normami. Posiadamy również wszystkie niezbędne autoryzacje producentów urządzeń m.in. CARRIER, TOSHIBA, TECNAIR.
Doświadczenie
Wykonujemy i serwisujemy instalacje o bardzo różnym stopniu skomplikowania i zaawansowania technologicznego. Nasi pracownicy posiadają kwalifikacje m.in. zakresie obsługi  systemów skojarzonych czy  instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane.
Indywidualne podejście
Pracujemy w obiektach standardowych jak i w obiektach o specjalnym przeznaczeniu. W trakcie wykonywania usług serwisowych czy remontowych, gdy sytuacja tego wymaga, potrafimy zagwarantować nieprzerwaną ciągłość  funkcjonowania budynku.
 Dla klientów użytkujących instalacje o znaczeniu newralgicznym, zapewniamy pełną obsługę serwisową 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Czas reakcji na zgłoszenie standardowo wynosi 8 godzin, ale na życzenie Klienta może być skrócony nawet do 1 godziny.
Gotowość
Ekipa serwisowa, wyjeżdżając do zgłoszenia, jest w pełni wyposażona we wszystkie potrzebne narzędzia i instrumenty oraz zestaw części zamiennych. Nasze stany magazynowe są kontrolowane i uzupełniane na bieżąco.
Jakość
Szeroki wachlarz oferowanych usług, precyzja i staranność wykonywanych prac, kompetencje i kultura współpracy sprawiły, że od 20 lat cieszymy się zaufaniem i uznaniem grona stałych Klientów.