ZECHiK Urządzenia
 
 
 

ADsorpcja

ADSORPCYJNY AGREGAT WODY LODOWEJ ZASILANY GORĄCĄ WODĄ

Aby wytworzyć wodę lodową - zarówno na potrzeby klimatyzacji jak i technologii, urządzenie to może
korzystać ze wszystkich rodzajów źródeł ciepła, w tym naturalnej energii, takich jak gorące źródła
i energia słoneczna, a także z ciepła spalin ze spalarni odpadów, przemysłowego ciepła spalin, ciepła
z układów kogeneracyjnych i wielu innych.
Poprzez możliwość efektywnego wykorzystania tak różnorodnych źródeł energii urządzenie to
wnosi znaczący wkład w podniesienie sprawności wykorzystania dostępnej energii.  Z punktu widzenia kosztów ADsorpcyjny Agregat Wody Lodowej jest w stanie skutecznie zastąpić ABsorpcyjny Agregat
Wody Lodowej.

Zastosowanie chillera ADsorpcyjnego pozwala uzyskać efekty ekologiczne takie jak:

 • redukcja kosztów energii i efektywne wykorzystanie jej ograniczonych zasobów
 • spowolnienie globalnego ocieplenia
 • ochrona środowiska naturalna

Seria SCAD to energooszczędne, wykorzystujące wodę gorącą o niskich parametrach agregaty wody lodowej.


CHARAKTERYSTYKA

 • Wysoce niezawodny- prosty w budowie i działaniu.
 • Woda jako czynnik chłodniczy, nie ma bromku litu, freonu oraz amoniaku. Oznacza to: brak niebezpiecznych wycieków, brak korozji, brak badań chemicznych, brak wymian bromku litu.
 • C.O.P. od 0,67 dla Ekonomicznego Trybu Pracy (maksymalna wydajność chłodnicza; do dyspozycji jest dużo gorącej wody) do 0,75 dla standardowego trybu pracy (uzyskanie największej sprawności procesu przy ograniczonej ilości ciepła wejściowego). Tryb pracy przełączany sterownikiem.
 • Stabilne parametry zimnej wody przy szerokim zakresie temperatury wody gorącej. Zakres temperatur wody gorącej: od 90° C do 67° C (ekonomiczny zakres temperatur).
 • Brak specjalnych ograniczeń dla wody chłodzącej
 • Niższa temperatura wody chłodzącej – większa wydajność chłodnicza urządzenia.
 • Prosty i krótki rozruch oraz zatrzymanie urządzenia.
 • Prosty w eksploatacji i konserwacji. Praca z sekwencyjnie zaprogramowanym sterownikiem. Nie wymaga wykwalifikowanej obsługi.
 • Zaprojektowany do pracy ciągłej. Procesy technologiczne w przemyśle potrzebują chłodzenia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, cały rok, rok po roku – tak pracuje ADsorpcyjny Agregat Wody Lodowej.


Zakres Wydajności

 • od 35 do 875 kW mocy chłodniczej

Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia wynikających z ich modernizacji i ulepszeń technicznych.