ZECHiK Systemy
 
 
 

Przemysł

W przemyśle zakres zastosowań systemów chłodzenia, klimatyzacji i wentylacji jest ogromny. Poza systemami powszechnie używanymi w obiektach komercyjnych, stosuje się tu klimatyzację przemysłową, która ma za zadanie zapewnienie parametrów powietrza niezbędnych z punktu widzenia procesów technologicznych. W zasadzie każda instalacja wymaga indywidualnego podejścia i innego rozwiązania inżynierskiego.

Bazując na doświadczeniach naszych partnerów w projektowaniu i budowie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dla przemysłu, dostarczamy kompletne systemy chłodzenia i klimatyzacji dla każdej instalacji technologicznej. Oferujemy również wykonanie instalacji odzysku ciepła z procesów technologicznych. Systemy przez nas wykonywane pozwalają na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej podczas eksploatacji i racjonalne wykorzystanie poszczególnych zasobów energetycznych zakładu.